Ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο

Οταν η εφαρμογή του «e-ναυλοσύμφωνο» ολοκληρωθεί και λειτουργήσει, οι διαδικασίες ελέγχου αυτοματοποιούνται, μειώνονται σημαντικά ή και εξαλείφονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις

Continue Reading Ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο

ΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019

Υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν τα πλοία : Ολικού μήκους άνω των 7 μ. ανεξαρτήτου σημαίας, που παραμένουν ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Continue Reading ΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019

Ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών

Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,

Continue Reading Ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών