Αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο από την Ε.Ε.

Παροχή οδηγιών από την ΑΑΔΕ Σε συνέχεια ερωτημάτων πολιτών και τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Η.Β., τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα…

Continue ReadingΑντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο από την Ε.Ε.

Eφαρμογή «e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» – Παράταση της τριετίας Ναύλωσης – Παράταση προθεσμίας πληρωμής ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για το e-μητρωο

Νόμος 4770/2021 - ΦΕΚ 15/Α/29-1-2021 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν…

Continue ReadingEφαρμογή «e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» – Παράταση της τριετίας Ναύλωσης – Παράταση προθεσμίας πληρωμής ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για το e-μητρωο

ΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019

Υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν τα πλοία : Ολικού μήκους άνω των 7 μ. ανεξαρτήτου σημαίας, που παραμένουν ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Continue ReadingΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019