Αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο από την Ε.Ε.

Παροχή οδηγιών από την ΑΑΔΕ Σε συνέχεια ερωτημάτων πολιτών και τελωνειακών αρχών, αναφορικά με την μεταχείριση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Η.Β., τα οποία ανήκουν σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα…

Continue Reading Αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου μετά την έξοδο από την Ε.Ε.

Eφαρμογή «e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» – Παράταση της τριετίας Ναύλωσης – Παράταση προθεσμίας πληρωμής ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για το e-μητρωο

Νόμος 4770/2021 - ΦΕΚ 15/Α/29-1-2021 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν…

Continue Reading Eφαρμογή «e-ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» – Παράταση της τριετίας Ναύλωσης – Παράταση προθεσμίας πληρωμής ελλειπουσών ημερών ναύλωσης για το e-μητρωο

Ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο

Οταν η εφαρμογή του «e-ναυλοσύμφωνο» ολοκληρωθεί και λειτουργήσει, οι διαδικασίες ελέγχου αυτοματοποιούνται, μειώνονται σημαντικά ή και εξαλείφονται γραφειοκρατικές καθυστερήσεις

Continue Reading Ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο

ΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019

Υποχρέωση καταβολής του τέλους έχουν τα πλοία : Ολικού μήκους άνω των 7 μ. ανεξαρτήτου σημαίας, που παραμένουν ή εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Continue Reading ΤΕ.Π.Α.Η. – Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 2019

Ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών

Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,

Continue Reading Ηλεκτρονικό μητρώο σκαφών