You are currently viewing Κατάργηση Δελτίου Κίνησης ΔΕ.Κ.Π.Α.

Κατάργηση Δελτίου Κίνησης ΔΕ.Κ.Π.Α.

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Εθνικού πλαισίου για τις ενδομεταφορές καταργείται το Δελτίο κίνησης πλοίων Αναψυχής .

N.4676/19.3.20 Άρθρο 66Η σχετική τροποποίηση του ν.4256/2014 έχει ως εξής : 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’, κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών ξεχωριστά.

Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία από-επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.γ. Τα πλοία αναψυχής , ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του.

Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α’ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.».2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά.

Αφήστε μια απάντηση